Par Mums

SIA ‘’KS Terminal’’ ir dibināts 2000.gadā. Tās iepriekšējais nosaukums bija SIA ‘’Krievu salas termināls’’.

SIA “KS Terminal” atrodas Rīgā, Daugavas kreisajā krastā. Tā tika veidot kā specializēta kokmateriālu osta koksnes un tās produktu kraušanai un apstrādei. Uzņēmums tika izveidots realizējot iepriekš iesākto Krievu Salas ostas projektu. Veidojot jauno kokmateriālu ostas koncepciju, tās īpašnieki vadījās no Rīgas pilsētas attīstības pamatnostādnēm, kurās paredzēta Daugavas kreisā krasta attīstība. Tika ņemts vērā gan izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums, gan salīdzinošās priekšrocības transporta noslogojuma ziņā. Ostas tuvums jūrai ļauj samazināt jūras pārvadājumu (frakta) izmaksas.

Laika gaitā, uzņēmumam pilnveidojoties un attīstoties, arvien vairāk tika piesaistīti alternatīvie kravu veidi. Un uz šodienu, SIA ‘’KS Terminal’’ saviem klientiem var nodrošināt efektīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu, visa veida kokmateriālu un cita veida sauskravu glabāšanas, apstrādes un kraušanas pakalpojumus.

Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir:

  • kravu izkraušana un iekraušana (apaļkoki, zāģētā produkcija, šķelda, celtniecības materiāli, beramās kravas u.c.)
  • kravu uzglabāšana (slēgta vai atklāta tipa noliktavās) un  uzskaite;
  • kokmateriālu ķīmiskā apstrāde;
  • kravu transporta dokumentu noformēšana.

SIA ‘’KS Terminal’’ darbojas divās piestātnēs:
KRS-1: piestātnes garums 166 m, dziļuma atzīme – 13.2 m
KRS-2: Piestātnes garums – 167 m, dziļuma atzīme – 13.2 m.


Veikta izpēte teritorijas turpmākai attīstībai

15.09.2011

Plānojot turpmāko attīstību SIA “KS Terminal” vecis izpēti par efektīvāko uzņēmuma noliktavu un dzelzceļa pievadceļu izvietojumu teritorijā. Pētniecības ietvaros aprēķināta dzelzceļa radītā slodze uz zemi, sastādīti iespējamie noliktavu un dzelzceļa pievadu izvietojumi – izvēlēts visefektīvākais teritorijas plānojums, balstoties uz kuru tiks izstrādāts tehniskais projekts teritorijas turpmākai attīstībai.


KS Terminal izstrādājis 2 kausu modifikācijas darba efektivitātes uzlabošanai

12.12.2011

Lai radītu īpaši savām vajadzībām piemērotus darba kausus 2011. gadā laika periodā no marta līdz novembrim uzņēmuma tehniskās daļas darbinieku vadībā izstrādāti divi papīrmalkas kausa modifikācijas modeļi. Uzņēmums saviem spēkiem radījis divas modifikācijas – vienu nestandarta (iepakotu) kravu kraušanai, otru beramkravu kraušanai, kuri viegli pievienojami klasiskam papīrmalkas kraušanas kausam, pilnībā izmainot tā funkcionalitāti. Sākotnēji izstrādāti 3 prototipi, no kuriem 2 izrādījušies veiksmīgi un tiks turpmāk izmantoti uzņēmuma darbībā.

Darba atskaite


2013.gada beigās SIA „KS Terminal” veica piestātnes akvatorijas padziļināšanas darbus.

27.11.2013

SIA ‘’KS Terminal’’ pirmo reizi ir uzkrāvis Panamax tipa sauskravas kuģi ar graudu kravu, kas ir līdz šim lielākais Rīgas brīvostā uzkrautais graudu kuģis. Kuģa garums ir 224 m, platums 32 m un maksimālā iegrime 12.9 m. Kravas nosūtītājs ir SIA ‘’Linas Agro’’. Kopējais kravas apjoms ir aptuveni 66 tūkst.tonnas, no kurām SIA ‘’KS Terminal’’ ir uzkrāvis 32 tūkst.tonnas.
Liela nozīme kuģa uzkraušanai bija sadarbībai ar Rīgas Centrālo terminālu.
Neskatoties uz nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, kuģa kraušanas darbi noritēja veiksmīgi un jau nākamais šāda tipa kuģis SIA ‘’KS Terminal’’ gaidāms decembra vidū.


Uzlabos pakalpojuma sniegšanas kvalitāti

10.01.2014

2014. gadā uzņēmums plāno uzlabot pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un ieviest kvalitātes standartus, tādēļ 2013. gada otrajā pusgadā uzņēmums veicis esošo pakalpojuma sniegšanas kvalitātes izvērtējumu, lai apzinātu riskus un problēmas.

Darba atskaite

Plānots ieviest kvalitātes standartu ISO 9001:2008

30.04.2014

2014. gada 9. aprīlī uzņēmumam bija pirmās stadijas audits  ISO 9001 sertifikācijai.
2014. gada 28. maijā būs ISO 9001 sertifikācijas audits.


eraf-650

2014. gada 3. septembris

2014. gada 2. septembrī SIA “KS Terminal” noslēdzis ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Līgumu Nr. L-APV-14-0184, par projekta “SIA “KS Terminal” augstas pievienotās vērtības pakalpojumu attīstības projekts 2014/2015 gadā”, kura realizācija uzsākta 2014. gada 2. septembrī un paredzēts pabeigt 2015. gada 15. novembrī.

2014. gada 2. decembris

Projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/115 realizācijas gaitā uzņēmums realizējis sekojošas iepirkuma procedūras un iesniedzis to dokumentāciju izvērtēšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai:
     • Hidrauliskā balansa celtņa ar līdzsvaroto strēli iegāde
     • Divu frontālo riteņu iekrāvēju piegāde
     • Hidrauliskā mobilā celtņa uz kāpurķēžu bāzes iegāde
     • Mobilā hidrauliskā celtņa iegādei

2015. gada 26. februāris

Projekta realizācijas laikā, veiktas izmaiņas projekta aktivitātēs, nomainot vienu no Hidrauliskajiem balansa celtņiem ar līdzsvaroto strēli pret mobilu hidraulisko celtni uz kāpurķēžu bāzes, dzelzceļa svariem un Frontālo iekrāvēju ar aprīkojumu (paredzēts Caterpillar 914K vai līdzvērtīgs).

Uzņēmums aktīvi veic Projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/115 realizāciju. Uz šo brīdi jau noslēgti Līgumi par piegādēm ar SIA “Witraktor” – 15.12.2014 – par diviem frontālajiem iekrāvējiem ar aprīkojumu (CAT 966 M), par Hidraulisko mobilo iekrāvēju ar greiferi (CAT M325D LMH). 30.01.2015. - noslēgts Līgums par Hidraulisko Mobilo celtni uz kāpurķēžu bāzes (MultiDocker CH85C). Kā arī noslēgts Līgums ar “E-Crane International Europe B.V.” par E-Crane 9382B GA-E Hidrauliskā balansa celtņa ar līdzsvaroto strēli izgatavošanu un uzstādīšanu.

2015. gada 26. maijs

Lai gan projekta realizācija nedaudz aizkavējusies, ir saņemtas pirmās iekārtas - divi frontālie iekrāvēji, hidrauliskais mobilais iekrāvējs un hidrauliskais mobilais celtnis uz kāpurķēžu bāzes.
Šai laikā uzņēmums atkārtoti ierosinājis LIAA Līguma grozījumus, kuri apstiprināti 20.04.2015 - Ierosinātie Līguma grozījumi paredz no projekta izmaksām izslēgt frontālo iekrāvēju (EUR 191 195.00 bez PVN) un tā vietā iegādāties iekārtu birstošo materiālu izlādēšanai no hopera tipa vagoniem (2 gab.).

2015. gada 20. jūlijs

Šobrīd norit aktīvs darbs pie infrastruktūras sagatavošanas, lai uzstādītu E-Crane hidraulisko balansa celtni ar līdzsvaroto strēli – dzelzceļa sliežu pielāgošana un elektrības padeves vietas izveide.
Uz šo brīdi norit iepirkuma procedūra par hopera tipa vagonu izlādēšanas iekārtu iegādi.

2015. gada 20. oktobris

Saskaņā ar projekta “SIA “KS Terminal” augstas pievienotās vērtības pakalpojumu attīstības projekts 2014/2015 gadā īstenošanu, kura realizācija uzsākta 2014. gada 2. septembrī un paredzēts pabeigt 2015. gada 15. novembrī, uzņēmums piedāvā:

1) prakses vietas (apjoms vismaz 3 kredītpunkti) trīs maģistra vai doktorantūras studentiem;
2) Nodrošināt piekļuvi Zinātniskajai institūcijai, projekta ietvaros attīstītajai infrastruktūrai.

Lai pieteiktu prakses vietu vai pētniecības/testēšanas aktivitāti, lūdzu, savlaicīgi sazināties ar uzņēmumu, lai saskaņotu termiņus un programmu:

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2015. gada 12. novembris

2015. gada 15. novembrī paredzēts iesniegt LIAA noslēguma pārskatu par projekta “SIA “KS Terminal” augstas pievienotās vērtības pakalpojumu attīstības projekts 2014/2015 gadā” realizāciju iekļaujot pārskatā atlikušās projekta attiecināmo izmaksu pozīcijas – hidraulisko balansa celtni ar līdzsvaroto strēli un hopera tipa vagonu birstošo kravu izlādēšanas iekārtas (2) vienības.