Stividorpakalpojumi

Piedāvājam stividorpakalpojumus un tranzīta kravu ekspedīciju, kas ietver:

- kravu pieņemšanu un uzskaiti
- kravu uzglabāšanu slēgtās un atklātās noliktavās
- kravu iekraušanu un izkraušanu no autotransporta vai kuģiem
- muitas dokumentu noformēšanu

Rīgas Brīvostas teritorijā, piestātnēs KRS-1 un KRS-2 apstrādājam pa autoceļiem un ūdens ceļiem piegādātas kravas. Piestātnes darbojas nepārtraukti – visu diennakti.

Nodrošinām tranzīta kravu pilnu muitas procedūru.